SSI ļʱ
 • 您在这里:5068初中网 >> 初二语文>>初二文言文阅读送东阳马生序及答案
 • 初二文言文阅读送东阳马生序及答案

  本文标签: 初中语文阅读题 | 语文阅读题 |  发表时间:2013-03-26     发布小编:ldd    

   【5068初中网—初二文言文阅读送东阳马生序及答案】余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。同学们我们一起来练习初二文言文阅读送东阳马生序,详情请看

  送东阳马生序

   余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道。又患无硕师名人与游,尝趋百里外从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

   1、下列各组中加点字意思不相同的一组是( )。

   A、无从致书以观 专心致志

   B、益慕圣贤之道 精益求精

   C、又患无硕师名人与游 患得患失

   D、未尝稍降辞色 义正辞严

   2、用现代汉语翻译下面句子。

   俟其欣悦,则又请焉。

   译文

   3、人们为什么“多以书假余”?

   答:

   4、从本段看,作者最终能够学业有成的原因是:

   (1) ;

   (2) ;

   (3) 。

   答案

   1、A (A致:取得/集中 B益:更加 C患:忧虑 D辞:言语)

   2、等到他高兴了,我才又向他请教。

   3、因为我守信用,按时还书。

   4、刻苦好学 博览群书 虚心请教

  SSI ļʱ
 • SSI ļʱ
  SSI ļʱ